۲۹ مهر

کورن داگ

  کوﺭﻥ ﺩﺍﮒ ﺍﺯ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﯾﻦ ﻓﺴﺖ ﻓﻮﺩﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎﺱ ﻭ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺍﺭﻩ .. ﺳﻮﺳﯿﺲ ﻫﺎﺕ ﺩﺍﮒ ﺑﺮﺭﻭﯼ ﺳﯿﺦ ﭼﻮﺑﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﻭ ﺳﻄﺢ ﺍﻭﻥ ﺑﺎ ﺧﻤﯿﺮ ﺫﺭﺕ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﻏﻦ ﺳﺮﺥ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺳﺲ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻭ ﻣﯿﺸﻪ
۲۷ اردیبهشت

پیش غذا کبه

يه غذاي خوشمزه لبناني . غذايي كه براي ميز اردو شما به صورت گرم  و همينطور  موقع سفر  بصورت سرد قابل استفاده ست