۰۹ تیر

سالاد کلم برگ

مواد این سالاد در هر فصلی در دسترس هست وسریع آماده میشود .در همه رستورانها این سالاد سرو می شود ولی سالادی که در منزل درست میکنید خوشمزه تر وسالم تره